Styre og stell

Leder

Paul Vebjørn Oudenstad

Tlf: 93409620

Nestleder A (HK)

Tobias Werler

Tlf: 40066220

Nestleder B (AK,RK,JK)

Anne Wuttudal

Tlf: 93456594

Kasserer

Jørn Sæbø

Tlf: 90055131

Informasjonsansvarlig

Trond Lindman

Tlf: 41245945

Styremedlem

Kristin Liahagen

Tlf: 41216515

Styremedlem

Iselin Paulsen

Tlf: 94803339

Leder utstyrsutvalg (varastyremedlem)

Stian Nymoen

Tlf: 40724272


Leder arrangementsutvalg (varastyremedlem)

Kjersti Haraldsen

Tlf: 95285222

Leder økonomiutvalg (varastyremedlem)

Posisjon ledig

Dirigent for Aspirantkorps og Hovedkorps og musikalsk leder
Dirigent for Rekrutter
Dirigent for Juniorkorpset
 
Musikantstyret skal ivareta og fremme musikantenes interesser i styret og i de forskjellige utvalg som er nedsatt av korpset

Selv om medlemmene er valgt fra hovedkorpset skal de være representanter for alle korpsenheter.

Leder:
Navn: Sunniva Hannestad
Mail: sunniva.hannestad@gmail.com
Instrument:
Klarinett

Nestleder:
Navn: Anton Schrøder Jansson
Mail: anton.sch.jansson@gmail.com
Instrument: Trombone