Styre og stell

 

Leder

Ingrid Schrøder Jansson

Tlf: 95061539

Nestleder A (HK)

Paul Vedbjørn Oudenstad

Tlf: 93409620

 

Nestleder B (AK,RK,JK)

Leif Tore Isaksen

Tlf: 93059790

Kasserer

Jørn Sæbø

Tlf: 90055131

 

Sekretær

Kari Thordarson

Tlf: 95913054

Styremedlem

Vibeke Dahl Bråten

Tlf: 41216515

 

Styremedlem

Anette Schonowd

Tlf: 92400929

Leder utstyrsutvalg (varastyremedlem)

Torill Høiby

Ttlf: 97407856

Leder arrangementsutvalg (varastyremedlem)

Bente Ulseth

Tlf: 90898991

Leder økonomiutvalg (varastyremedlem)

Ståle Otervik

Tlf: 90672867

 

 

 

Dirigent for HK og musikalsk leder
Dirigent for Aspiranter og Rekrutter
Dirigent for Juniorkorpset
 
Musikantstyret skal ivareta og fremme musikantenes interesser i styret og i de forskjellige utvalg som er nedsatt av korpset

Selv om medlemmene er valgt fra hovedkorpset skal de være representanter for alle korpsenheter.

Leder:
Navn: Marit Svendby Otervik
Mobil: 91 99 79 44
Mail: mailto:marit.otervik@hotmail.com
Instrument: Fløyte

Nestleder:
Navn: Erlend Haug
Mobil: 48 21 59 11
Mail: erlendh99@gmail.com
Instrument: Trompet