Spill med oss

Vil du være med i et av Norges største og beste skolekorps?

Vi rekrutterer nye medlemmer høsten 2020. Da vil alle skolene i Lørenskog bli kontaktet.

Samspill og vennskap

Samspill og vennskap

Kontakt oss allerede nå JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no

Vår rekruttering pleier å foregå i mai/juni, men er i år utsatt på grunn av situasjonen rundt Covid-19.
Men har du allerede nå en «ventende musikant?», som er utålmodig etter å få begynne? Send oss en e-post med navn, skole, klasse og kontaktinfo, så du er sikret plass når vi rekrutterer til høsten. Ved stor påmelding blir det opprettet venteliste.
Hvis du har kjennskap til rekrutteringsprosessen med å sette opp minst tre valg med ønske av instrument, gjør gjerne det også, så er muligheten for å få starte opp tidlig i høst stor.

Vi tilbyr undervisning med godt kvalifiserte lærere i samarbeid med Lørenskog Musikk- og Kulturskole

Om Lørenskog skolekorps
 • Et av Norges beste skolekorps
 • Ukentlig fellesøvelse med dirigent.
 • Som medlem er du garantert plass ved Lørenskog musikk- og kulturskole
 • Øvelse hver tirsdag på Kjenn skole
Hvorfor spille i korps
 • Du lærer å spille et instrument
 • Å lære et instrument er en utdannelse I seg selv!
 • Du får spille spennende og variert musikk
 • Et musikalsk og sosialt engasjerende og utviklende miljø
 • En hobby for livet – uten reservebenk
 • Du får reise på turer i Norge og utlandet
Hva koster det?
 • Kontingent pr. halvår : Kr. 2500.-
 • Instrumentleie pr. halvår : Kr.625.-
 • Søskenmoderasjon: 25%
Foreldredeltakelse?

Foreldre (korpsledere) rullerer på å hjelpe til på øvelser, konserter og turer.

Hvorfor bli korps-forelder
 • Godt miljø – for små og store
 • En rimelig og sunn hobby
 • Fast øvingsdag
 • Barn som lærer å spille et instrument får bedre skoleresultater og bedre selvtillit
Uttalelser fra foreldre I Lørenskog skolekorps
 • Et verdifullt sosialt miljø
 • Ikke mer dugnad enn andre aktiviteter
 • Fast øvingsdag – tirsdag. Forandres ikke
 • Å lære et instrument er en utdannelse i seg selv
 • Korps er mye mer enn 17.mai. De spiller spennende og variert musikk!
 • En hobby for livet – uten reservebenk
 • Sosialt og hyggelig for foreldre, hvis vi ønsker det.
Hvem kan begynne?

Lørenskog skolekorps rekrutterer fra alle skolene i Lørenskog, elever fra og med tredje trinn. Vi har plass til både deg som allerede spiller et instrument og deg som vil begynne. Opplæringen tilpasses alder og nivå.

Opplæring på instrument

Som medlem i Lørenskog skolekorps er du garantert plass ved Lørenskog musikk- og kulturskole. Der får medlemmene tilpasset undervisning på sitt instrument.

Lærerne ved skolen er høyt utdannede instrumentalpedagoger.

Tid for spilletime etter avtale, kommer i tillegg til tirsdagsøvelse.

Mesteparten av undervisningen foregår I musikkskolens lokaler i 6.etasje i Lørenskog hus. For mer info om musikkskolen, gå inn på: www.musikul.no

Her finner du også presentasjon av lærere ved musikk- og kulturskolen.