Krav om vandelsattest

Ny ordning trer i kraft 1.oktober 2009vandelsattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.
Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Lørenskog skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits – eller ansvarsforhold overfor musikantene skal fremskaffe politiattest.

HVEM:
-dirigenter og instruktører
-korpsledere
-materialforvaltere
-uniformsansvarlig
-styremedlemmer

Dette gjøres i samråd med en styreoppnevnt ansvarlig og / eller dennes vara.
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

HVORDAN

  1. Den som får beskjed om å skaffe politiattest, fyller ut vedlagt skjema-for-bekreftelse-politiattest
  2. Skjemaet sendes styret for signatur, eller få signatur på skjemaet på en øvelse.
  3. Signert skjema legges ved søknad om politiattest.
  4. Link til søknadsskjema her: https://attest.politi.no/
  5. Når attest er mottatt, forevises denne styret.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.musikkorps.no/politiattest