Dirigent Marianne Elnes

Marianne Elnes –dirigent for Juniorkorpset
Mobil nr. 95 14 09 75
Jeg ble født i 1978, vokste opp i Nittedal og bor nå i Oslo. Før jeg endte opp med trombone som hovedinstrument som 15-åring var jeg innom både fiolin og klarinett (jeg likte begge deler veldig godt, men tilfeldigheter gjorde at jeg begynte å spille trombone, og det angrer jeg absolutt ikke på! ). Etter ungdomsskolen ble det musikklinje ved Rud videregående skole, og derfra og til i dag har det blitt mye musikk i livet mitt. Jeg gikk et år på Manger folkehøgskole ved musikklinjen der, så ble det studier ved Norges musikkhøgskole, der jeg tok en bachelor i musikkpedagogikk, med trombone som hovedinstrument. Jeg har også ett års musikkstudier fra The University of Salford i Manchester i England.
I Lørenskog skolekorps begynte jeg første gang å jobbe i 2000, tror jeg det var. Da dirigerte jeg Rekruttkorpset sammen med Christian Clasén. Han lærte jeg mye av å jobbe sammen med, og jeg fikk skikkelig sansen for å jobbe med unge musikanter, noe jeg har fortsatt med siden, både i Lørenskog og flere andre steder. Jeg var litt fram og tilbake i Lørenskog, både i musikk- og kulturskolen og korpset, før jeg fikk jobben som dirigent for juniorkorpset i 2005, og samme høst ble ansatt som trombone- og grovmessinglærer i musikk- og kulturskolen. Etter det har jeg blitt værende, og trives kjempebra i Lørenskog, med juniorkorpset og med diverse undervisning på musikk- og kulturskolen – både instrumentalundervisning og i «Positivt skolemiljø» rundt på skoler i Lørenskog.
I tillegg til det jeg gjør i Lørenskog prøver jeg å få tid til å spille så mye som mulig på trombona mi, både alene, i ensembler sammen med kolleger, i korps og annet.
En annen ting jeg kan nevne om meg selv, som har vært viktig for meg, er at jeg i skoleåret 2004-2005 jobbet et år i Sør-Afrika, gjennom utvekslingsprosjektet «Bands Crossing Borders». Der jobbet jeg med korps og underviste lærere i organisasjonen Field Band Foundation, som driver korps i de fattige bydelene rundt om i hele landet. Det var et utrolig interessant og spennende år som ga meg erfaring som jeg har med meg både i musikken og livet ellers.

Om jobben min i Lørenskog skolekorps kan jeg si at det å dirigere Juniorkorpset er en super oppgave å ha! Det er like morsomt og spennende hvert år, med stadig nye musikanter, og det er alltid utrolig flott å få være med og følge utviklingen som skjer med alle musikantene i løpet av tiden de er i juniorkorpset.

Mvh
Marianne