Årsmøte 2017

Årsmøtedokumenter:

Innkalling_årsmøtet_2017

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2016

ÅRSBERETNING FRA ARRANGEMENTSUTSVALGET 2016

Årsberetning fra utstyrsutvalget 2016

Årsberetning fra musikantstyret

Årsmelding fra Loppekomiten 2016

Forslag til årsmøtet 2017 fra uniformsutvalget

Forslag årsmøte 2017 fra Styret

Innstilling fra valgkomiteen

Signert protokoll (referat)

Revisjonsberetning 2016

Korpset vedtekter finnes her: https://lorenskog-skolekorps.no/om-oss/vedtekter/