Hvilke lopper ønsker vi oss mer av

Vi tar imot alt som vi av erfaring tror vi kan selge og som dermed kan bidra til inntekter til skolekorpset. Samtidig gir dette en flott mulighet for gjenbruk.

Fra tidligere loppemarked merker vi at det er betydelig økt etterspørsel etter ski, sykler, sportsutstyr generelt, verktøy, leker og spill. Dette tar vi gjerne imot mer av. Er gjenstandene ødelagt, skadet eller det mangler deler, eller hvis gjenstandene ikke er salgbare etter vårt skjønn, kan vi dessverre ikke ta imot dem.

Ber om at små-lopper/«ting og tang» og bøker er pakket i banan-kasser e.l. Klær kan pakkes i plastsekker.

 

Kontakt loppekomiteen