Turregler

Disse reglene gjelder både på seminarer og vanlig turer.
  1. Godt humør.
  2. Ta vare på deg selv og andre.
  3. Din korpsleder skal alltid vite hvor du er hvis du forlater gruppen/området.
  4. Selskap er hyggelig og trygt – dere må alltid være minimum to i følge når dere går uten korpsleder.
  5. Oppfør deg mot andre som du vil at andre skal oppføre seg mot deg.
  6. Ordensreglene der vi bor overholder vi (inkludert tid for ro)
  7. Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt.
  8. Aspiranter, rekrutter og juniorer legger igjen mobiltlf hjemme.                  Hovedkorpsmusikanter kan ha med mobil