Felles informasjon

17. november

Spilleoppdrag for Ante:
17. november kl. 09.00 på
Åsen skole.
10. klasse og oppover + LB.

I forbindelse om et foredrag om gruppeledelse og driften i Lørenskog skolekorps.

OPPMØTE 08.30 Kjelleren/Terapirommet innenfor musikkrommet.
SPILLING 09.00
FERDIG SENEST 09.30

Søknadsbrev til kontaktlærer om fri: TRYKK HER.