Felles informasjon Loppemarked

Info om loppemarked vår-23

Fylling av biler på loppelåven torsdag 27.april

Rigging på Kjenn skole fredag 28.april

Åpningstider loppemarked Kjenn skole:

Lørdag 29. april: kl. 11 – 16
Søndag 30.april: kl. 11 – 15

Vakter og vaktlister

Vaktlister for loppemarkedet er sendt ut. Alle familier er satt opp med vakter fredag, lørdag og søndag. Noen er også satt opp på torsdag. Vi prøver å ta hensyn til alle de innspill vi mottar, men det kan hende noen glipper. Tilbakemeldinger om vakter sendes til loppeadmin@lorenskog-skolekorps.no.

Legg merke til følgende:

  • HK og JK: På fredag er ikke musikanter i HK eller JK fordelt på soner, men alle møter på Kjenn på fredag og blir tildelt oppgaver fortløpende.
  • RK: Musikanter i RK er tiltenkt vakter på lørdag og søndag, men er foreløpig ikke fordelt på soner.  De vil bli registrert på egne lister ved oppmøte og fordelt der vi har behov for hjelp. Hvis noen i RK har lyst til å hjelpe til også på fredag, er dere hjertelig velkomne.
  • Aspiranter: Musikanter i AK får ikke vakter, men aspirantenes foresatte er satt opp på vakter.

Nedenfor er det satt opp oppmøtetidspunkt for de ulike dagene. Det er også angitt antatt avslutningstidspunkt basert på erfaringer fra tidligere år. Jo flere som bidrar effektivt i sluttfasen jo fortere får vi alle avsluttet og dratt hjem.

DagTidspunktKommentarer
TorsdagKl. 18 – ca. 20:30Vi fyller lastebiler med lopper (oppmøte Låven)
FredagKl. 17 – ca. 23Skolen åpnes kl. 16 for klargjøring.
Lokalene må ryddes og ordnes, sette opp bord, få på plass så mye lopper som mulig.
De yngste barna må selvfølgelig kunne avslutte tidligere.  
LørdagKl. 8:30 – ca. 17Om morgenen må vi få på plass mer lopper og klargjøre sonene før åpning. Sonelederne kjører sonemøter før åpning. Etter stengetid må det ryddes og fylles på med nye lopper fra låven. Avklar med soneleder før du forlater sonen.
SøndagKl. 9:30 – ca.18Om morgenen må vi fortsette med å fylle på med lopper fra låven og gjøre sonene klare og innbydende før åpning.  Etter stengetid skal lokalene tømmes, ryddes, og feies. En del restlopper og utstyr skal returneres til låven. Når du er ferdig på egen sone må du hjelpe til andre steder der det er behov.

Ved ankomst Kjenn: Husk registrering i 2. etasje (utdeling av vest m.m.).

Ekstramannskap

Loppemarkedet har etter hvert blitt stort! Vi trenger derfor mer hjelp. Vi oppfordrer nok engang alle som har anledning til å stille opp mer enn oppsatt. Litt ekstra, en time her og en time der, spesielt rundt åpningstid, er veldig mye bedre enn ikke noe. Vi oppfordrer også alle til å få med tidligere korpsforeldre, slekt og venner. Vi trenger absolutt all den hjelpen vi kan få. Økning i antall selgere medfører økt omsetning.

Kaker og vaffelrøre

Alle skal levere enten kake eller vaffelrøre til kafeteriaen lørdag morgen. I år er fordelingen slik:

AK, RK og JK lager vaffelrøre etter denne oppskriften:
https://lorenskog-skolekorps.no/internt/kjekt-a-vite/korpsvafler/

HK stiller med kake i langpanne, ev. tilsvarende mengde skolebrød/muffins/cupcakes el.  Ikke del opp kake hjemme. Det skal gjøres av de som står i kafeteriaen.

Dersom noen har mulighet til å stille med en ekstra kake eller vaffelrøre setter vi stor pris på det.

Parkering for korpsets medlemmer/foresatte

Lørdag og søndag må alle som jobber på loppemarkedet og som kommer med bil, parkere andre steder enn ved skolen. Det er viktig at vi lar kundene få parkeringsplassene ved og rundt skolen.  

Mat under loppemarkedet

På fredag er det enkel servering av pølser og drikke ca. kl. 19:30-20:00 til alle.
Lørdag og søndag serveres enkel brødmat og drikke rundt lunchtider i 2. etasje.

Til slutt ønsker vi alle velkommen til en arbeidsom og hyggelig loppehelg. Vårt loppemarked har blitt kjent for å ha god stemning og trivelige selgere.  Dette ryktet er jeg sikker på at vi skal ivareta på beste måte også i år.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt.

Loppekomiteen


loppeadmin@lorenskog-skolekorps.no