Felles informasjon

MUSIKKALSK ÅRSHJUL 22/23 – 2

Hovedsakelig er det de musikalske begivenhetene som står her.

I vårt årshjul dukker det stadig opp spilleoppdrag for HK og noen ganger JK, men hovedsakelig er det slik at tirsdager som ikke er nevnt har preliminært ordinære spilletider for alle enheter om inget annet er nevnt.

JANUAR & FEBRUAR:


Tirsdag 10. januar:
AK & HK starter opp for sesongen.

TRYKK HER FOR TIDER!

JK TRYKK HER FOR NOTERTirsdag 17. januar:
Ordninære tider


HKs overnattingsseminar.
21. – 22. Januar

Lørdag 21. januar.
HK – overnatting og sosialt på Kjenn Ungdomsskole.

Søndag 22. januar fra kl. 11.00 – 16.00
HK har NM-repertoarspilling.

TRYKK HER FOR PROGRAM FOR HELGEN.

27 – 29. januar:
AK, RK & JK har revyseminar.

HK spiller på 50 års jubileumet til Lørenskog Musikk & Kulturskole. Hold av lørdag ettermiddag/kveld 28. januar, samt hele søndag 29. januar!

TRYKK HER FOR BILLETTER TIL 50 ÅRS JUBILEUMET.

3 – 5. februar:
AK – RK – JK flytter inn på Lørenskog hus.
Øvelsene og prøvene blir i Storstua.

6 & 7. februar:
Forestillinger på dagene, samt tirsdag kveld med:
«DEN GALE PROFESSOREN.»

HK får komme gratis tirsdagskveld.

17. – 21. februar:
HK drar på vinterferieseminar!

EKSTRAØVELSER FOR HK:
Onsdag 8. mars
Torsdag 9. mars
Fredag 10. mars

Alle dager:
18.00 – 21.00


MARS & APRIL11. – 12. mars :
Distriktmesterskap for skolekorps på Kjenn og Lørenskog hus.
Dugnad i alle enheter for de voksne og alle barna spiller i løpet av helgen.

21 – 23. april:
Marsjseminar for alle enheter.
TENTATIVT:
Fredag – Slagverk & tamburmajorer
Lørdag – Alle enheter
Søndag – Bare HK

( Loppemarked 28 – 30. april.)
I god tradisjon spiller alltid HK – drumline ved åpningen av dørene både lørdag og søndag.

MAI & JUNI

1. mai:
HK spiller for eldresenterene
2. mai:
Ordinærøvelse for AK/RK & JK.
HK øvelse med Eldar Nilsen.

9. mai:
Ordinærøvelse for AK/RK & JK.
HK marsjerer i Oslo.

16. mai:
HK spiller for barnehagene på A – hus.
Ordinære øvelser for AK – RK – JK.
Preliminært også HK.

17. mai:
ALLE SPILLER I LØRENSKOG

23. mai:
Tentativt fri – da Kjenn er opptatt.
Kan dukke opp andre alternativ.

6. Juni:
Sommeravslutning for alle enheter.

10. juni:
HK & Korps United spiller på Stolthetsparaden.
TRYKK HER FOR FACEBOOK-INFO
TRYKK HER FOR FORELØPIG PRAKTISK INFO

(Foreløpig står det ikke så mye her, men den oppdateres sikkert fortløpende.)

16 – 18. juni
Tentativt NM – seminar

20. juni:
EKSTRAØVELSE for alle musikanter i AK/RK/JK som skal på sommertur.

21. juni:
HK – ordinær øvelse/evt. tidligere enn vanlig.

22. juni:
HK -tentativt øvelse, siste hvor Ante er tilstedet..
Tider kommer.

23. juni:
HK siste øvelse før NM
Kl. 10.00 – Øvelse
Kl. 16.00 Hentekonsert
Kl. 16.30 Pakking av slagverk
Open Graph and Twitter Card Tags

Veksle panel: Open Graph and Twitter Card TagsÅpne innstillinger for dokumentÅpne publiseringspanelet

  • Innlegg