Nyheter Rekruttering

Takk for støtten!

Lørenskog skolekorps har fått midler fra Norsk Musikkråd sin ordning «Frifond Restart», der formålet er å gi støtte til å komme i gang med aktivitet igjen etter pandemien (https://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/frifond/frifond-restart). Støtten skolekorpset har fått innvilget er brukt som bidrag til rekrutteringsaktivteter i høst, med produksjon av rekrutteringsvideo og gjennomføring av rekrutteringsturne på alle barneskolene.

Vi takker så mye for støtten!