Nyheter

Rekruttering skoleåret 2020/2021

Lørenskog skolekorps rekrutterer nye medlemmer.
Dette skoleåret rekrutterer vi løpende nye musikanter.
Ved innmelding får du starte på et instrument hos spillelærer ved Lørenskog musikk- og kulturskole. Ved nok innmeldte starter vi også opp samspill i april,
i tråd med de til enhver tids gjeldende korona-restriksjoner.

Les mer HER