Felles informasjon

Infoskriv uke 20

Minner om at det er fri for alle enheter neste uke. Da planlegges aktiviteter for hele korpset fram til sommeren.

Romerikes Blad strømmer direkte fra HK spilling på AHUS og flere andre arrangementer i Romerike 17. mai. Link vil bli oppdatert på våre nettsider og ettersendt på fra Styreweb når klart. Sendingene vil også være tilgjengelige en tid, så alle kan få sett sendingene fra 17. mai i opptak.

HK-Viktig17-mai-info

Følg også med på Bloggi. Dirigentene legger ut 17. Mai-hilsen i løpet av kort tid:
https://bloggi.no/lorenskog-skolekorps
Kodeord: Fotball

Her finner dere informasjon om 17. mai i Lørenskog: https://www.lorenskog.kommune.no/17-mai/

Med ønske om en god 17 mai til alle enheter fra styret og dirigenter!

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende Informasjonsansvarlig
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com