Felles informasjon

Infoskriv uke 19

HK: Uniformsbytte – Viktig at alle foreldre hjelper sin musikant å sjekke uniform! De som ikke har byttet må gjøre dette snarest! Se kontaktdetaljer på Bloggi.
Ante legger ut kart over oppstilling for 17. mai på Bloggi innen søndag – Alle må sjekke sin plass og huske sitt nummer før mandagens øvelse.
Tid og sted for øvelser neste uker er oppdatert i kalenderen og på Bloggi.

Alle enheter: Husk å følge med på bloggen. Alle enheter har oppdaterte infoskriv.
https://bloggi.no/lorenskog-skolekorps
Kodeord: Fotball

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende Informasjonsansvarlig
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com