Felles informasjon

Infoskriv uke 18

AK/RK/JK foreldre bes dele loppemarked innlegg på Facebook: https://www.facebook.com/loppemarkedlorenskogskolekorps/posts/1501522160028122

HK foreldre bes dele Spleis aksjon https://www.spleis.no/project/106818

Husk å følge med på bloggen. Alle enheter har oppdaterte infoskriv.
https://bloggi.no/lorenskog-skolekorps
Kodeord: Fotball

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende Informasjonsansvarlig
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com