Felles informasjon

Infoskriv uke 13

Bloggen er oppdatert med nye infoskriv til alle enheter. Alt aktuelt ligger nå på første side.

https://bloggi.no/lorenskog-skolekorps
Kodeord: Fotball

Minner om at alle kan delta i konkurranser.
Skriv i kommentarfeltet når du har gjennomført Bingo og send inn et bilde til din dirigent:
akdirigent@lorenskog-skolekorps.no
rkdirigent@lorenskog-skolekorps.no
JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no
HKdirigent@lorenskog-skolekorps.no
Vinnerne vil bli premiert!

Både voksne og barn kan gå inn for å følge med. Det er lagt til noen inspirasjonsvideor.
Flere er på vei!

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende Informasjonsansvarlig
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com