Felles informasjon

Infoskriv uke 12

Infoskriv alle enheter anno 18. mars 2020
Det er opprettet en blogg som alternativ informasjonskanal i karantenetiden – alle musikanter bør følge med her for informasjon, konkurranser, øvetips og oppgaver! Se også informasjon i Infoskriv over.
https://bloggi.no/lorenskog-skolekorps
Kodeord: Fotball

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende Informasjonsansvarlig
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com