Felles informasjon

Infoskriv uke 11

Alle korpsaktiviteter for alle enheter er avlyst fram til påske i henhold til NMF anbefalinger!

Vi dirigentene holder kontakten om hvordan vi kan sende ut noter, øveinfo og annen hjelp til innøving, i løpet av den nærmeste tiden.

Sommertur for AK/RK/JK : PW-festivalen er ikke avlyst. Arrangør følger nøye med på situasjonen og kommer tilbake med endelig beslutning etter hvert.

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende Informasjonsansvarlig
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com