Felles informasjon

Infoskriv uke 4/5

Seminarhelg-Nyttårsmysteriet-24-26.01

AK:
Se fellesinfo om seminar Revyforestilling øverst – Alle i AK kan ta med et kosedyr
Tirsdag 28.01 vanlig øving kl. 17 – 18
AK-Infoskriv-uke-3-4
Husk å gi beskjed ved fravær til Ante 98 08 24 71

RK:
Se fellesinfo om seminar Revyforestilling øverst
Tirsdag 28.01 vanlig øving kl. 18:15 – 19:45
Husk å gi beskjed ved fravær til Nicklas 41 29 78 27

JK:
Se fellesinfo om seminar Revyforestilling øverst
JK-Infoskriv-uke-4-2020
Husk å gi beskjed ved fravær til JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no / 95 14 09 75

HK:
HK-Infoskriv-uke-4
Husk å gi beskjed ved fravær til HKdirigent@lorenskog-skolekorps.no / 98 08 24 71

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende sekretær
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com