Felles informasjon

Infoskriv uke 1/2

Praktisk informasjon av rutiner og forventninger rundt slagverk og slagverkutstyr den 07.01 for korpsledere og slagverkere med foreldre.
AK & RK kl. 17:30 – 18:00
JK 18:00 – 18:30
HK 18:30 – 19:30
med pizza for Hovedskorpsets korpsledere/slagverkforeldre/slagverkere kl. 19:00. Pizza fortæres i leiligheten.

Revyforestilling AK/RK/JK
Revyforestilling-skolefri
Billetter er klare for salg her http://lorenskoghus.no/event?id=26382
Vi oppfordrer alle til å gi billetter i gaver til alle venner, bekjente, besteforeldre, naboer osv….. Her ønsker vil å fylle hele storstua:-)

AK:
OBS! Fri 07.01 – første øving tirsdag 14.01
Husk å gi beskjed ved fravær til AKdirigent@lorenskog-skolekorps.no / 98 08 24 71

RK:
Vanlig kl. øving 18:15 – 19:45, ta med manus til Nyttårsmysteriet
Husk å gi beskjed ved fravær til RKdirigent@lorenskog-skolekorps.no / 41 29 78 27

JK:
Vanlig øving kl. 18:00 – 20:00
Husk å gi beskjed ved fravær til JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no / 95 14 09 75

HK:
OBS!
Fri 07.01 – første øving tirsdag 14.01
Pga. kræsj med det ene og det andre er HKs seminar flyttet til februar
* 31 januar Lørenskog blåseensemble
* 1 & 2 februar. Både LB og HK seminar
Eksakte tider kommer tirsdagskveld etter at jeg har truffet LB!

Lørenskog Blåseensemble øving 07.01 kl. 19:30 – 22:00 i Samfunnssalen.

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende sekretær
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com