Felles informasjon

Infoskriv uke 41/42

Husk å sjekke vaktlister og lese infoskriv for Loppemarkedet neste helg! Alle familier er tildelt vakter.

Tirsdag 15.10:
AK, RK og JK – Vanlig øvelse
HK – Henviser til kjøleskapsoversikt sendt på mandag.

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende sekretær
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com