Felles informasjon

Infoskriv uke 35/36

Velkommen til nye aspiranter! Øving fra kl. 17:15 – 18:15, oppmøte kl. 17.

Foreldremøter for Aspiranter, Rekruttkorps og Juniorkorps holdes under barnas øvelser:
– Aspiranter ca. kl. 17:15 – 18:00
– Rekruttkorps ca kl. 18:15 – 19:00
– Juniorkorps ca. kl. 19:15 – 20:00

RK-Infoskriv-uke-35

JK-Infoskriv-uke-35-36

HK-Infoskriv-uke-35

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende sekretær
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com