Felles informasjon

Infoskriv uke 17/18 2019

Fellesinformasjon om marsjseminar

AK-Infoskriv-uke-17

RK-Infoskriv-uke-17

JK

JK skal på rekrutteringsturne til skolene i Lørenskog onsdag 22.5 og torsdag 23.5. Turneen foregår på dagtid(fra ca 7.30-14.00) og musikantene må derfor søke om permisjon fra skolen disse to dagene. Permisjon søkes elektronisk på lenken under og må søkes 3 uker før (altså seinest 2.5)

https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK022/Sknad_om_permisjon_fra_opplring

Bruk gjerne følgende tekst som begrunnelse i permisjonssøknaden.

«Det søkes om permisjon for deltakelse på skolekonserter med Lørenskog skolekorps. Skolekorpset skal spille konserter for 2. og 3. klassetrinn på barneskoler i Lørenskog de aktuelle dagene.»

JK-Infoskriv-uke-17-18

HK-Infoskriv-uke-17

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, fungerende sekretær
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com