Felles informasjon

Infoskriv uke 6/7 2019

Vi trenger hjelp fra foreldre i AK, RK og JK til å bake kake til koseøvelse på tirsdag. Fint om du melder fra til Leif Tore på mail
nestlederb@lorenskog-skolekorps.no hvis du kan bidra.

AK og RK -Infoskriv-uke-6

JK-Infoskriv-uke-6

HK-Infoskriv-uke-6

Ansvarlig for infoskrivet:
Anne Wuttudal, sekretær
Tlf: 93 45 65 94
E-post: annewut@gmail.com