Felles informasjon

Infoskriv uke 45/46

Gjelder alle:

Parkering på Kjenn-området

Vi har nylig blitt informert om at området bak Kjennhallen og mellom Kjennhallen og Mailandveien skal utvikles til park og grøntområde. Dette fører til færre parkeringsplasser i området. Mer informasjon finner dere i informasjonsskriv vi har fått tilsendt. Representanter fra styret har deltatt på informasjonsmøtet.

Informasjonsskriv: Parkering_kjenn_parkering_etter_15_november

Kart: Parkeringsplasser Kjenn 15. november

Hvis noen har spørsmål eller kommentarer til prosjektet bes tas kontakt med kontaktperson fra kommunen som står oppført i skrivet.

Foreldremøte revykonsert (AK, RK og JK)

Alle foreldre for de tre yngste enhetene inviteres til foreldremøte om revykonserten som skal være i februar tirsdag 27.11.

AK kl 17:15 – 17:45

RK og JK: 18:15 – 18:45

Her kan dere lese litt mer om forestillingen: https://lorenskog-skolekorps.no/2018/10/23/velkommen-til-revykonsert-junibakken/

Og her er kveldsforestillingen lagt ut for salg på Lørenskog hus http://www.lorenskoghus.no/event?id=26085

Aspirantkorpset (AK)
Vi øver tirsdager kl 17:00 – 18:00 på Kjenn skole
Ved fravær gi beskjed til Marianne L. på 92 85 90 50

Vanlige øvelser framover fra 17-18. Uten instrumenter! Vi øver til julekonsert!

På sist øvelse var det altfor mye uro. Fint om dere snakker om dette hjemme.

Også fint om alle skaffer en perm til å sette inn sangtekster etc som vi skal bruke framover.

Minner om seminar fredag 7/12 kl 17-19 og lørdag 8/12 kl 12-15. Denne helgen spiller vi på instrumentene våre.

Øv på sangteksten til Julemysteriet.

Julekonserten er tirsdag 11/12 i Furuset kirke kl 1830. Oppmøte kl 17.

Hilsen Marianne, Ante og Nicklas

Rekruttkorpset (RK)

Vi øver tirsdager kl 18:15 – 19:45 på Kjenn skole
Ved fravær gi beskjed til Marianne L. på 92 85 90 50

Vanlige øvelser framover. Vi fortsetter å øve på Tjukke nissen. Ta med noten til læreren din og øv masse hjemme! Lær også deg teksten til Tjukke nissen.

Vi må bli flinkere til å være stille på øvelsene og følge beskjeder! Ta en prat om dette hjemme.

Til korpsledere: Husk at slagverksinstrumentene skal være satt opp til kl 1805. Ny oppdatert liste ligger i permen.

Julekonserten er tirsdag 11/12 i Furuset kirke kl 1830. Oppmøte kl 17.

Hilsen Marianne og Nicklas

Juniorkorpset (JK)

Vi øver tirsdager kl 18 – 20 på Kjenn skole.
Ved fravær gi beskjed til Marianne E. på 95 14 09 75 eller e-post: JKdirigent@lorenskog-skolekorps.no

Neste punkter på programmet for JK:

 • Søndag 2.12: Julegrantenning (viktig: fravær må meldes snarest!) Oppmøte 15.30, ferdig ca.17.30.
 • Tirsdag 11.12: Julekonsert, hele korpset i Furuset kirke.

Vi hadde en fin øvelse på tirsdag, og det var bra å komme i gang med ny musikk. Men, husk: Vi fortsetter å jobbe for å bli «verdens beste juniorkorps», og det er viktig at det er ro på øvelsene. Litt forbedringspotensial til tirsdag på akkurat det 🙂

Ta godt vare på alle nye noter, og ta dem med til spillelæreren din.

 DETTE GJELDER (fortsatt 🙂) PÅ JK-ØVELSENE:
(fast punkt i infoskrivet)

 1. Øvelsen starter presis kl.18.00. Det betyr: instrumentet skal være pakket opp og klargjort, notestativ og noter satt opp.
 2. Slagverk kommer i god tid, for rigging før øvelsen.
 3. Øvelsesrommet og stoler blir klargjort av korpsvaktene.
  Når rommet er klart setter du notestativ og noter på plass. Om du har ekstra tid kan du bruke den til å varme opp på instrumentet, utenfor øvingsrommet. K.17.55 gjør du deg klar på plassen din, med instrumentet ditt.
 4. Ha med egen blyant og noter, samt eget notestativ.
 5. Hymneheftetskal alltid være med. Hver musikant har sitt eget hefte, med påskrevet navn. Ta godt vare på det, for det skal du ha også i HK, og helt til du blir så gammel at du må slutte i skolekorpset! 🙂
 6. Noter deles ut på øvelsen, og har som regel påskrevet musikantens navn. Alle må ha perm til notene, og ta godt vare på dem. Noter kan også deles ut via Dropbox. Da gis det beskjed i infoskriv, og de printes ut hjemme. Gi Marianne beskjed i god tid før øvelsen hvis dere ikke får printet.
 7. Mobiltelefonen må ligge i sekken/bagen før og under øvelsen.
 8. Det er stille og konsentrert på øvelsen.

ØVETIPS:

 • Ta med korpsnotene til lærer
 • Øv med innspilling, om det er tilgjengelig
 • Øv med en i korpset, helst som har din stemme
 • Spill en og en del om gangen. Trenger ikke lære alt på en gang.

Hilsen Marianne (Elnes)

Hovedkorpset (HK)

Vi øver tirsdager kl 18:00 – 21:00 på Kjenn skole. (Merk tiden!)
Ved fravær gi beskjed til Paul Vedbjørn Oudenstad på 934 09 620 eller pvou@getmail.no

Hei alle sammen.

Beklager sent infoskriv, men kabalen for kommende uke måtte gå opp!

Da er det bare en uke til konkurranse. Vi har full konsentrasjon på Åpningshowet vårt.

NBNBNB!

Tirsdag 13. November
17:45 Samfunnsalen åpen for HK
18:00 OPPVARMING & VÅREN – Grieg
18:30 Valdres marsj Slagverk rigger klart
18:50 Tutti m/slagverk
19:20 Pause
19:40 Show uten instrument m/lys
20:30 Blåserne ferdig. Slagverk m/Ante
21:00 Slutt

Torsdag 15. November
Kjenn Samfunnshus.
Oppmøte blås i Glasshus fra 18:00
Slagverk 18:00 m/Ante
Tutti øvelse fra 18:30-21:00

Lørdag 17. November
NBNBNB!
LUHR BARNESKOLE

Slagverk organiserer kjøring m/korpsleder 16:00 Kjenn.
16:00 Blåsere Egenoppvarming
16:30 Blåsere korregrafi m/ Thulani
17:00 Tutti
18:00 Hentekonsert

Søndag 18. November
Underholdningskampen i Oslo på Katedralskolen.
Spilling på scene 10:20

Oppmøtetider og organisert reise for de som trenger det, vil bli klart i løpet av uken.

Dere finner litt mer info på hjemmesiden:
http://underholdningskampen.no

Ps. Vi vet like mye/lite som dere,
Hovedsakelig er det korps fra Oslo og omegn som deltar.

Jeg gleder meg enormt til å fremføre dette i Oslo!

Mvh Ante

Link til noter dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/4w0z4i51xlk1b2b/AAAsjkC9BryP2WMvakMjuGMAa?dl=0

 

______________________________________________________________________

Ansvarlig for infoskrivet:
Kari Thordarson, sekretær
Tlf: 95 91 30 54
E-post: karithordarson@yahoo.no