Felles informasjon

Kjøreplan 17. mai 2018 for alle enheter

Kl 06:45 (senest) – oppmøte på Dovre for alle enheter. NB! Det kjøres ingen busser til Dovre i år, alle må komme seg dit på egen hånd.

Alle enhetene stiller opp. AK, RK og JK spiller en liten konsert, deretter spiller HK nasjonalsangen.

Kl 07:20 – Avmarsj til Flaggfjellet

Kl 08:00 – Fellesarrangement ved Flaggfjellet.

Kl 08:30 – Alle enheter marsjerer til Blåkollen hvor bussene venter. (HK buss 1, JK buss 2, RK buss 3, AK buss 4)

Kl 08:50 – Frokost på Kjenn skole. Her inviteres også foreldre og søsken til å spise med oss.

kl 09:40 – Avreise med buss fra Kjenn

Kl 09:55 – HK spiller på Fjellhamar. Oppstilling ved Icopal. Marsjerer til Fjellsrud for start og ender på Luhr skole.

Kl 09:55 – AK, RK og JK spiller på A-hus. Oppstilling ved barnehagen.

Kl 11:15 – Buss til Skårer gård, hvor korpsene stiller opp etter følgende ordning:

HK foran Solheim skole

JK foran Finstad skole

RK foran Benterud skole

AK etter Musikkorpset

12:30 Toget ankommer Rådhusparken

Fellesarrangement i Rådhusparken med taler for dagen og korpsene spiller fellesnummer: «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Ja vi elsker»

13:00 Servering for alle korps på Kjenn skole (pølser og brus)

13:30 HK marsjerer til Solheim skole

13:30 JK busses til Finstad skole

13:30 RK busses til Benterud skole

13:30 AK busses til Åsen skole

13:45 På skolene spilles en kort konsert.

Servering av brus og is på skolene etterpå. Hvis noen ønsker å hente musikanten på  denne skolen, så er det viktig at det blir gitt beskjed til en av korpslederne om at musikanten er hentet.

14:10 Bussene kjører musikantene til de skolene de tilhører for avlevering.