Felles informasjon

Nytt fra styret i Lørenskog skolekorps

Litt informasjon fra styret i skolekorpset:

Dette er noen av sakene vi har jobbet med i det siste:

Lørenskog skolekorps har i høst hatt besøk av John Susi Mpandi fra Uganda. Vi har valgt etter forslag fra Ante å gi noen instrumenter og våre gamle uniformene til Music for Social Cultural Educational and Economic Empowerment. For mer informasjon om korps-prosjektet, se: https://www.facebook.com/MUSCEEE/

 

 

 

 

 

 

Lørenskog skolekorps har fått ny logo. Vinner av Logokonkurrasen ble Ellen Waal fra JK som vant kinobilletter som ble overrakt på Høstkonserten. Vi gratulerer!

Korpset skal kjøpe inn ulike profileringsmateriell som vi skal bruke når vi er ute og representerer og holder konserter osv. Alt med ny logo.

Styret jobber med å bedre informasjonen i korpset blant annet ved å oppgradere hjemmesidene. Kom gjerne med forslag om dere har forslag til forbedringer, noe dere savner osv.

Lørenskog blåseensemble er stiftet. Dette er flere av de eldste musikantene fra 10. klasse og oppover som ønsker å delta i NM for voksenkorps i Trondheim for å få flere utfordringer. Ca. 20 musikanter deltar i korpset som dirigeres av Ante. Enkelte andre musikanter som spiller i andre korps, får delta etter behov. Korpset har et eget styre som består av musikantene som tar ansvar for drift av Lørenskog blåseensemble. Styret i skolekorpset har bestemt at de dekker deltakeravgift for korpset i NM og RM voksenkorps. Styret vil også bistå korpset med etableringen som innmelding i NMF, Musikkrådet, Lørenskogportalen og Brønnøysundregisteret og utarbeiding av vedtekter.

Neste år fyller Lørenskog skolekorps 80 år. Styret jobber med hvordan jubileumet skal feires med stor konsert og spennende sommerturer.