Nyheter

Nytt fra styret i Lørenskog skolekorps

Dette er noen smakebiter på hva styret jobber med:

  • Logo-konkurransen er nå avgjort. Vinneren offentliggjøres på sommerkonserten på Kjenn. Ny logo skal brukes på profileringsartikler, hjemmeside, t-skjorter osv. Dette skal utarbeides til vårt 80-årsjubileum i 2018
  • Fotograf Skaug foto tar nå bilder av musikantene til bruk på våre hjemmesider og annen profilering av korpset.
  • Det arbeides med nye uniformer til AK, RK og JK. Uniformene til RK og JK skal være klare til 17. mai 2018. Kanskje klarer vi også å få ferdig AK sine? Uniformsutvalget har laget design og følger opp arbeidet. Styret søker støtte til kjøp av uniformene.
  • Det arbeides med å få laget et “slagverksbur” for store slagverksinstrumenter. Dette foregår i samarbeid med Lørenskog musikkorps.
  • Sommerturer – en tur for AK og RK til Lillehammer, og en tur for JK og HK til Ålborg i Danmark. JK-HK-turen arrangeres av et eget arrangementsutvalg.
  • Jubileumsturer 2018 når korpset fyller 80 år. Det blir spennende turer for alle korps. En tur for AK, RK og JK og en tur for HK.
  • NM 2018 som foregår i Bergen.
  • Styret ønsker å bli bedre på informasjon og kommunikasjon, og vi fortsetter arbeidet med å forbedre hjemmesiden. Forslag tas i mot med takk. Kan sendes sekretær Kari. Vi håper også at vi kan introdusere en “informasjons-app” til bruk på mobilen.
  • JKs deltakelse i Mylderfestivalen – som også er et viktig rekrutteringsarrangement der svært mange barn fra Lørenskog kommer til Festplassen og Lørenksog Hus.

Vi ønsker at vi kan bidra til at alle skal trives både sosialt og musikalt i Lørenskog skolekorps. Vi setter pris på innspill til vårt arbeid.

Mvh. Bente – leder i korpset