Felles informasjon

Årsmøte 13. mars

Velkommen til årsmøte i Lørenskog skolekorps mandag 13. mars kl. 19.00 på Kjenn skole.

Alle foreldre og musikanter kan delta. Alle musikanter over 15 år og en foreldre har stemmerett. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret@lorenskog-skolekorps.no inn 6. mars.

denne siden finner dere årsmøtedokumentene.