HK

Informasjon fra foreldremøtet for HK 23. august

Her finner dere informasjonen som ble gitt i foreldremøtet for HK 23. august:
HK_foreldremøte_230816