Nyheter

Hør Lørenskog skolekorps på 1. mai

1. mai spiller Lørenskog skolekorps’ hovedkorps tradisjonen tro flere steder i Lørenskog.

Du kan høre oss her:
Kl. 10.30 Finstad Sykehjem
Kl. 11.00 Lørenskog Sykehjem
Kl. 11.30 Dovre
Kl. 12.00 Rolvsrud Sykehjem (inne i aula)
Kl. 13.00 – 13.20 Skårer gård